0212 485 75 99

 • Ba�ak�ehir�de ya�aman�n keyfi, Evila�da...

  Kent Neriva, Olimpa AVM, Kent Ariva ve Olimpa Rezidans projeleriyle Ba�ak�ehir�de hayalleri in�a eden Fuzul Yap�, Necat �n�aat�la birlikte Farkl� konseptiyle Ba�ak�ehir�in �ehresini t�m�yle de�i�tirecek yeni bir projeyi hayata ge�iriyor.

  �stanbul�un yeni g�zdesi Ba�ak�ehir�de farkl� konsepti ile ayr�cal�kl� bir Proje Evila, �zenle projelendirilmi�, hayat� doyas�ya ya�aman�z i�in tasarlanm�� bir mekan.


  �ster ev, ister villa. Evila�da tercih sizin.

  �ster rezidans konforundaki kat bah�eli dairelerinde, ister begonvillerle bezenmi� size �zel bah�eli villalar�nda huzuru bulun. Hobi bah�elerinde do�ayla i� i�e ya�ay�n.
  Size ait bir d�nyada ya�am�n keyfini s�r�n. ��nk� Evila hem size hem de ailenize mutlu ve huzurlu bir ya�am vaad ediyor.

 • Evila�da Teslimler Ba�lad��

  Ba�ak�ehir'de Olimpa Rezidans, Olimpa AVM, Kent Neriva, Kent Ariva gibi b�lgenin �nemli projelerine imza atan Fuzul Yap��n�n Necat Yap� ile hayata ge�irdi�i butik konut projesi Evila�da oturum ba�lad�.

 • Evila�da Ya�ama Haz�r Son Villalar

  Fuzul Yap� ve Necat �n�aat birlikteli�i ile tamamlanan Evila projesinde Ekim ay�nda konutlar�n� teslim alan aileler yeni bir ya�ama merhaba dediler.